Ekolagen Miljöjuridik, en miljörättsbyrå i Uppsala med bred kompetens

Ekolagen är specialiserad på miljörätt, hälsoskyddsrätt, livsmedelsjuridik, plan- och byggrätt samt va-juridik (juridiken om dricksvatten, avloppsvatten samt dagvattenjuridik). Även vissa delar av den offentliga rätten, såsom förvaltningsrätt och regler om offentlighet och sekretess finns på agendan.

Kretsloppsjuridik: Frågor om hushållning med begränsade naturresurser har alltid intresserat mig. Det var detta som jag skrev min doktorsavhandling och det är om detta som mitt nuvarande forskningsprojekt (Är matsvinn olagligt?) handlar om.

Jag driver rättsprocesser hos domstolar och myndigheter, gör rättsutredningar och skriver rapporter samt utbildar och fortbildar. Byråns ledstjärna är att ta på sig mål och andra arbetsuppgifter där det finns förutsättningar att göra nytta för ett hållbart samhälle.

Bland mina kunder och klienter finns privatpersoner, ideella miljöorganisationer, kommunala miljönämnder och miljökontor, länsstyrelser, statliga verks samt – inte minst Universitet och högskolor. Jag har fortbildat ett otal miljönämnder i landet, och haft förmånen att få utbilda blivande miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer på Uppsala universitet, Stockholms universitet liksom på Sveriges lantbruksuniversitet sedan slutet av 1980-talet.

Ekolagen miljöjuridik startades av mig, Jonas Christensen 2007. Jag har tidigare varit universitetslektor i miljörätt på Uppsala universitet, arbetat på ett kommunalt miljökontor samt en kort vända på Livsmedelsverket och på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm.

År 1989 tog jag min jur. kand. examen, och år 1998 disputerade jag för doktorsexamen i miljörätt på Uppsala universitet. Jag har advokatexamen, men då jag valt att inte söka inträde i Sveriges Advokatsamfund är jag inte advokat. Målsättning är dock att följa samfundets etiska regler.

Kontoret ligger i centrala Uppsala, nära tåget, bussen och cykelbanan. Kunderna finns i hela landet. Jag cyklar gärna, och om det är får långt så strävar jag efter att åka med allmänna kommunikationer – främst tåg. Är det för långt med tåg har jag stor vana av att arbeta på distans via min dator. Zoom är ett utmärkt hjälpmedel.

Välkommen att ta kontakt!

Jonas Christensen, Miljöjurist. juris. dr.

Byråns ledstjärna är att ta på sig mål och andra arbets-uppgifter där det finns förutsättningar att göra nytta för ett hållbart samhälle.

Ekolagen Miljöjuridik AB

Juris dr Jonas Christensen
Östra Ågatan 53, 5 tr,
753 22 Uppsala
Telefon 0730-59 09 29
Jonas@ekolagen.se

Om bolaget

Bolaget har F-skatt.
Styrelsens säte: Uppsala.

Ekolagen Miljöjuridik AB
är ett enmansbolag.

Följ Ekolagen på sociala medier