49601134912_1ea0fd19d8_o

Tidigare uppdrag

Här ser du exempel på uppdrag där jag fått förtroendet att vara ombud

 • Strandskyddsärenden, har stöttat både kommuner och ideella miljöorganisationer. Jag har t.ex. stöttat den ideella föreningen Skuruparkens vänner, i Nacka samt lokala och regionala kretsar i Naturskyddsföreningen.
 • Mål enligt lag om allmänna vattentjänster.
 • Detaljplaner, både i Uppsala och andra ställen i Sverige. T.ex. bistod jag ideella föreningar och kringboende i målet om detaljplan för Blodstensskogen i Uppsala.
 • Vid etablering av bergtäkter har jag vid ett flertal tillfällen varit ombud för kringboende.
 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster)
 • Avfallsupplag, t.ex. ärenden där man vill lasta om importerade avfallsbalar.
 • Motorsportbanor, t.ex. etableringen av den (ännu inte byggda) motorsportbanan utanför Enköping där jag företrädde närboende.
 • Nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats, där jag företrädde Sigtuna kommun.
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall, där jag företrädde Gävle kommun.
 • Hälsoskyddsmål, t.ex. ett lite ovanligt mål om ett blänkande tak på grannhuset. Skydd av dricksvattentäkter, nedsvärtade lägenheter, bullerklagomål. Här företräder jag främst tillsynsmyndigheter eller klagande hyresgäster.
 • Kommunala krav på BDT-avlopp
 • Provborrning efter naturgas, där jag var ombud för tillsynsmyndigheten i en kommun
 • Miljöprövning av små föreningsdrivna flygplatser, där grannarna känner sig störda.
 • Utvidgningen av det befintliga lagret för låg och mellanaktivt radioaktivt avfall i Forsmark. Här var jag ombud för MKG och Naturskyddsföreningen
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp, här har jag vid ett flertal tillfällen varit ombud både åt den kommunala tillsynsmyndigheten eller åt privatpersoner som behöver bistånd.
 • Arbetsplan enligt väglagen
 • Gruvetableringar (Minerallag och Miljöbalk). Har har jag t.ex. företrätt Hudiksvalls kommun i ett gruvmål.
 • Bygglovsmål, bland annat ett mål där ett garage uppfördes på fel plats och grannen krävde att det skulle flyttas.

Ekolagen Miljöjuridik AB

Juris dr Jonas Christensen
Östra Ågatan 53, 5 tr,
753 22 Uppsala
Telefon 0730-59 09 29
Jonas@ekolagen.se

Om bolaget

Bolaget har F-skatt.
Styrelsens säte: Uppsala.

Ekolagen Miljöjuridik AB
är ett enmansbolag.

Följ Ekolagen på sociala medier