Latrin; Avlopp eller avfall? Om rättsliga förutsättningar för småskalig latrinkompostering och om alternativ hantering av latrin. Rapport åt BalticSea2020.

Scroll to Top