Author name: Jonas Christensen

Utbilda dig om ändringarna i vattentjänstlagen

Nya regler i Vattentjänstlagen- vattentjänstplaner och skyfallshantering Riksdagen har beslutat om förändringar i vattentjänstlagen som ska börja gälla 1 januari 2023. När bedömningen om ett områdes behov av vattentjänster görs ska utredning göras kring om områdets behov på ett godtagbart sätt kan lösas med enskilda VA-lösningar. Det kommer krävas en ordentlig utredning från kommunens miljökontor …

Utbilda dig om ändringarna i vattentjänstlagen Read More »

Faktaskrift om dricksvatten från små privata anläggningar!

Törstar du efter kunskap om enskilt dricksvatten? Idag lanserade Livsmedelsverket den nya Faktaskriften “Dricksvatten från små dricksvattenläggningar för privat bruk.” Denna ersätter Socialstyrelsens gamla “Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” (2006). Ett spännande och utvecklande arbete som jag fick vara med om att utföra tillsammans med Helfrid Schulte-Herbrüggen (Ecoloop AB, teamleader), Bo Olofsson (Aquater …

Faktaskrift om dricksvatten från små privata anläggningar! Read More »

Vattentjänstlagen, Nyheter från 1 januari 2023

Inbjudan till fortbildning Målgrupp Kursen vänder sig främst till de kommunala handläggare och förtroendevalda som arbetar med att bedöma kommunens ansvar enligt 6 § LAV samt de som i framtiden kommer arbeta med att ta fram de kommunala Vattentjänstplanerna. Kursens innehåll Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lag om allmänna vattentjänster, LAV, som träder …

Vattentjänstlagen, Nyheter från 1 januari 2023 Read More »

Om Gabriel Michanek

Precis när sommaren närmar sig sitt slut, och dörrarna på universitet och andra arbetsplatser öppnar sig möts vi av beskedet att Gabriel Michanek, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet, har avlidit efter en tids sjukdom. Redan första året på juristutbildningen hade jag Gabriel som lärare på kursen Rätt och Samhälle, då vi skulle skriva …

Om Gabriel Michanek Read More »

Får jag förtroendet att fortbilda din nämnd efter valet?

Snart är det dags att fortbilda våra ny-gamla förtroendevalda! Allt sedan de allmänna valen 2002 har jag rest land och rike kring för att fortbilda nya och gamla förtroendevalda i våra Miljönämnder (eller motsvarande). Jag ser det som ett av mina viktigaste uppdrag att försöka förklara skillnaden mellan Politik och Juridik (de lege ferenda respektive …

Får jag förtroendet att fortbilda din nämnd efter valet? Read More »

Tack för i år!

Tack för ett fint verksamhetsår med er som valt att anlita mig och Ekolagen. Hoppas vi får ett bra 2022. Under året har jag fortbildat ett stort antal kommuner, tillsammans med Va-guiden har jag svarat på expertfrågor och utbildat i olika va-juridiska sammanhang. Under året har jag fått förtroendet att undervisa på Uppsala, Lund och …

Tack för i år! Read More »

Uppdatering av Handbok för enskilda brunnar och små vattentäkter.

Nya roliga uppdrag. Uppdatering av Socialstyrelsens gamla Handbok för enskilda brunnar och små vattentäkter. Tillsammans med Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB, Amelia Morey-Strömberg, Vatteninfo AB och Bo Olofsson, Aquater har Ekolagen fått förtroendet av Livsmedelsverket att revidera och uppdatera denna gamla text. Ecoloop AB är projektledare. Vi har nästan resten av år 2021 på oss att …

Uppdatering av Handbok för enskilda brunnar och små vattentäkter. Read More »

Dagvattenutbildning 27-28 oktober

Kanske dags att gå en utbildning om Dagvattenjuridik – Dagvattenteknik? VA-Guiden ger den 27-28 oktober en kurs med fokus på tillsyn. Tillsammans med Jonas Andersson WRS AB föreläser jag under två dagar. Det är kul att vi genomgående får väldigt bra betyg av våra deltagare, hoppas det funkar lika bra denna gång.

Scroll to Top