Får jag förtroendet att fortbilda din nämnd efter valet?

Snart är det dags att fortbilda våra ny-gamla förtroendevalda!

Allt sedan de allmänna valen 2002 har jag rest land och rike kring för att fortbilda nya och gamla förtroendevalda i våra Miljönämnder (eller motsvarande). Jag ser det som ett av mina viktigaste uppdrag att försöka förklara skillnaden mellan Politik och Juridik (de lege ferenda respektive de lege lata, ni vet…), att förklara att den offentliga makten (faktiskt) utövas under lagarna.

Redan har jag fått förtroendet av Miljösamverkan Mitt samt Miljösamverkan Värmland-Örebro att genomföra några större utbildningar under mars-april 2023. Jag har även fått förfrågningar för enskilda kommuner att bistå dem. Det ser jag fram emot att kunna göra.

Även om det är roligare att träffas rent fysiskt, så har vi ju alla fått en vana att fortbilda via Teams eller Zoom.

Vissa kommuner vill ha egna fortbildningar, några slår sig samman med grannkommunerna medan andra väljer att vara med när en Miljösamverkansorganisation ordnar fortbildningen.

Kommer ni ha behov av en sådan fortbildning efter kommande val? Hör gärna av er på min vanliga e-post så kanske jag kan bistå även er!

Scroll to Top