Tack för i år!

Tack för ett fint verksamhetsår med er som valt att anlita mig och Ekolagen. Hoppas vi får ett bra 2022. Under året har jag fortbildat ett stort antal kommuner, tillsammans med Va-guiden har jag svarat på expertfrågor och utbildat i olika va-juridiska sammanhang. Under året har jag fått förtroendet att undervisa på Uppsala, Lund och Stockholms universitet liksom på Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har kunnat stötta ett antal privatpersoner och ideella organisationer i mål rörande främst miljöbalken och plan- och bygglagen.

Året avslutades med att jag tillsammans med duktiga kollegor slutförde Livsmedelsverkets nya Fakta skrift om små enskilda dricksvattentäkter för privat bruk, en skrift som ska ersätta Socialstyrelsens gamla handbok om små vattentäkter. Jag har även precis lämnat in en rapport till Oxunda vattensamverkan rörande skydda av dagvattendiken. Under året har vi även tuffat på med forskningsprojektet om matsvinn, finansierat av Formas.

Precis efter jul drar jag igång årets upplaga av Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare 15 Hp på Uppsala universitet, Institutionen för biologisk grundutbildning på Uppsala universitet Kanske är det 20 året i år? Då drar även den nygamla masterkurs i livsmedelsjuridik igång på Lantbruksuniversitetet.

Istället för presenter har Ekolagen i år valt att sända julgåvor till Toaletter utan gränser samt till Cancerfonden. Två olika insamlingsalternativ med bra verksamhet.

Scroll to Top