Uppdatering av Handbok för enskilda brunnar och små vattentäkter.

Nya roliga uppdrag. Uppdatering av Socialstyrelsens gamla Handbok för enskilda brunnar och små vattentäkter. Tillsammans med Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB, Amelia Morey-Strömberg, Vatteninfo AB och Bo Olofsson, Aquater har Ekolagen fått förtroendet av Livsmedelsverket att revidera och uppdatera denna gamla text. Ecoloop AB är projektledare. Vi har nästan resten av år 2021 på oss att utföra arbetet. Det ska bli kul att få samarbeta i en så kvalificerad arbetsgrupp.

Scroll to Top