Faktaskrift om dricksvatten från små privata anläggningar!

Törstar du efter kunskap om enskilt dricksvatten?

Idag lanserade Livsmedelsverket den nya Faktaskriften “Dricksvatten från små dricksvattenläggningar för privat bruk.” Denna ersätter Socialstyrelsens gamla “Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” (2006).

Ett spännande och utvecklande arbete som jag fick vara med om att utföra tillsammans med Helfrid Schulte-Herbrüggen (Ecoloop AB, teamleader), Bo Olofsson (Aquater AB) och Amelia MoreyStrömberg (Vatteninfo AB) och med mycket fint stöd från Åsa Rosengren (projektledare) och Christina Lantz, båda från Livsmedelsverket.

Hoppas den blir till nytta!

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktaskrift/faktaskrift_dricksvattenbrunnar_for_privatbruk_a4_webb.pdf

Scroll to Top