Utbilda dig om ändringarna i vattentjänstlagen

Nya regler i Vattentjänstlagen- vattentjänstplaner och skyfallshantering

Riksdagen har beslutat om förändringar i vattentjänstlagen som ska börja gälla 1 januari 2023. När bedömningen om ett områdes behov av vattentjänster görs ska utredning göras kring om områdets behov på ett godtagbart sätt kan lösas med enskilda VA-lösningar. Det kommer krävas en ordentlig utredning från kommunens miljökontor vilket innebär nya rutiner i många kommuner vad det gäller arbetsgången för tillkommande verksamhetsområden. Riksdagen har också beslutat att alla kommuner ska ta beslut om en vattentjänstplan med tillhörande skyfallshantering. Planen ska ställas ut och berörda kommunmedlemmar och fastighetsägare har rätt att inkomma med synpunkter på planen. Kommunen ska redovisa hur synpunkterna har beaktats och beslut om planen ska tas senast den 31 december 2023. I denna kurs, som är ett samarbete mellan Ekolagen och Jureva, tar vi upp alla förändringar i vattentjänstlagen och hur de påverkar kommunerna och VA-huvudmannen.

Datum: 26 januari 2023 

Tid: 13:00-16:00 

Plats: Onlinekurs  

Pris: Priset är 3 900 kr per person ex moms.  

Anmälan: Det går bra att anmäla sig ända fram till kursen börjar.  Anmälan är genomförd när ni har fått ett bekräftelsemail. Anmäl er till utbildning@jureva.se

Villkor för bokning: Bokning är bindande när du har fått bekräftelse på din anmälan. Du kan överlåta din plats till annan inom kommunen om du får förhinder att delta.

Scroll to Top