Kommunkurser

Utbilda dig om ändringarna i vattentjänstlagen

Nya regler i Vattentjänstlagen- vattentjänstplaner och skyfallshantering Riksdagen har beslutat om förändringar i vattentjänstlagen som ska börja gälla 1 januari 2023. När bedömningen om ett områdes behov av vattentjänster görs ska utredning göras kring om områdets behov på ett godtagbart sätt kan lösas med enskilda VA-lösningar. Det kommer krävas en ordentlig utredning från kommunens miljökontor …

Utbilda dig om ändringarna i vattentjänstlagen Read More »

Får jag förtroendet att fortbilda din nämnd efter valet?

Snart är det dags att fortbilda våra ny-gamla förtroendevalda! Allt sedan de allmänna valen 2002 har jag rest land och rike kring för att fortbilda nya och gamla förtroendevalda i våra Miljönämnder (eller motsvarande). Jag ser det som ett av mina viktigaste uppdrag att försöka förklara skillnaden mellan Politik och Juridik (de lege ferenda respektive …

Får jag förtroendet att fortbilda din nämnd efter valet? Read More »

Förvaltningsrätt för handläggare och förtroendevalda. Webbkurs 2 juni.

Kunskaper i förvaltningsrätt är grundläggande för all myndighetsutövning. När uppdaterade du dina kunskaper senast? Nu har du chansen. I ett samarrangemang med Va-guiden ger Ekolagen en webbkurs den 2 juni. Kursen vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda som arbetar med tillsyn/kontroll enligt miljöbalk respektive livsmedel men även andra kan ha nytta av kursen eftersom …

Förvaltningsrätt för handläggare och förtroendevalda. Webbkurs 2 juni. Read More »

Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning. Webbutbildning 12-13 maj

Dagvattenjuridik och dagvattenteknik. I regi av Avloppsguiden.se kommer det att genomföras en kurs i Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning. Kursen ges under andra omständigheter IRL, men ges nu som Webbutbildning. Föreläsare är Jonas Christensen Ekolagen samt Jonas Andersson WRS Uppsala AB. Se inbjudanhttps://vaguiden.se/2020/03/12-13-maj-dagvatten-med-tillsynsinriktning-i-web/

Utbildningar i dagvattenjuridik och dagvattenteknik

Jag kommer gärna till din kommun eller annan arbetsplats för att tala va-juridik.  Jag är engagerad av Dagvattenguiden.se, och tillsammans med Jonas Andersson WRS AB ger vi kurser i Dagvattenteknik (Jonas Andersson) och  Dagvattenteknik. Under hösten har vi planerat in en tvådagarskurs i Uppsala den 8-9 november. Anmälan på www.dagvattenguiden.se

Det händer mycket inom miljö- och va-rättens område!

Idag presenterades utredningen Miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63.. Förslag till förändringar inom miljötillsynen. Det ligger också en proposition på ny Förvaltningslag. Proposition 2016/17:180 och en proposition till ny kommunallag 2016/17:171. Tidigare i våras kom också utredningen Vem har ansvaret, SOU 2017:42. Ett betänkande av Klimatanpassningsutredningen. Det kommer att behövas utbildning om detta på olika myndigheter….. …

Det händer mycket inom miljö- och va-rättens område! Read More »

Scroll to Top