Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning. Webbutbildning 12-13 maj

Dagvattenjuridik och dagvattenteknik.

I regi av Avloppsguiden.se kommer det att genomföras en kurs i Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning. Kursen ges under andra omständigheter IRL, men ges nu som Webbutbildning. Föreläsare är Jonas Christensen Ekolagen samt Jonas Andersson WRS Uppsala AB. Se inbjudanhttps://vaguiden.se/2020/03/12-13-maj-dagvatten-med-tillsynsinriktning-i-web/

Scroll to Top