Nya uppdrag för Ekolagen

Ekolagen bistår Skuruparkens vänner

Ekolagen har under vintern och våren bistått Föreningen Skuruparkens vänner i Nacka kommun (www.skuruparken.se) i deras arbete med att försöka bevara den vackra Skuruparken. Sedan kommun dragit tillbaka ett löfte om att bilda naturreservat, går föreningens arbete just nu bl.a. ut på att förmå kommunen att ta sitt ansvar när det gäller bebyggelsen i området. …

Ekolagen bistår Skuruparkens vänner Read More »

Coronaviruset påverkar Ekolagens verksamhet

Den pågående pandemin har påverkat både mig och min verksamhet. Väldigt många av mina utbildningsuppdrag avbokades snabbt, men jag är tacksam över att många valt att boka om dem till hösten. Det känns bra. Jag har själv genomgått en kraftig covid19-infektion som höll mig borta från arbete i nästan en månad. Jag är åter på …

Coronaviruset påverkar Ekolagens verksamhet Read More »

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.

Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad

I projektet H+ i Helsingborg är syftet att det ska gå tre rör ut från varje bostad, ett för toalettavfall, ett för bad- disk- och tvättvatten och ett för kvarnat matavfall. Matavfall och toalettavfallet ska sedan rötas i var sin kammare, för att sedan blandas. Det som rötats genomgår en reningsprocess och omvandlas till ett …

Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad Read More »

Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön

CCB, Coalition Clean Baltic, arbetar brett med Östersjöns marina miljö. Just nu pågår ett projekt om den lilla stam av tumlare (ca 500 st)  som finns kvar i Östersjön. Regeringen har beslutat att skydda området Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt EU:s N2000- program. Frågan är nu hur verksamt detta skydd är och hur skyddet av …

Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön Read More »

Scroll to Top