Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad

I projektet H+ i Helsingborg är syftet att det ska gå tre rör ut från varje bostad, ett för toalettavfall, ett för bad- disk- och tvättvatten och ett för kvarnat matavfall. Matavfall och toalettavfallet ska sedan rötas i var sin kammare, för att sedan blandas. Det som rötats genomgår en reningsprocess och omvandlas till ett pelleterat eller granulerat gödsel. Projektet finansieras med medel från Urban Magma.

Jonas Christensen bistår NSVA och Helsingborgs stad med en rättsutredning.

Scroll to Top