Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön

CCB, Coalition Clean Baltic, arbetar brett med Östersjöns marina miljö. Just nu pågår ett projekt om den lilla stam av tumlare (ca 500 st)  som finns kvar i Östersjön. Regeringen har beslutat att skydda området Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt EU:s N2000- program. Frågan är nu hur verksamt detta skydd är och hur skyddet av tumlaren ska klarar sig igenom EU:s fiskeriförordning. CCB uppvaktade för en tid sedan ett antal riksdagsledamöter i frågan. Jonas Christensen, som var med till riksdagen, utreder de rättsliga aspekterna. Läs mer på www.ccb.se.

Scroll to Top