Det händer mycket inom miljö- och va-rättens område!

Idag presenterades utredningen Miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63.. Förslag till förändringar inom miljötillsynen.

Det ligger också en proposition på ny Förvaltningslag. Proposition 2016/17:180 och en proposition till ny kommunallag 2016/17:171.

Tidigare i våras kom också utredningen Vem har ansvaret, SOU 2017:42. Ett betänkande av Klimatanpassningsutredningen.

Det kommer att behövas utbildning om detta på olika myndigheter…..

 

Scroll to Top