Vattentjänstlagen, Nyheter från 1 januari 2023

Inbjudan till fortbildning

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till de kommunala handläggare och förtroendevalda som arbetar med att bedöma kommunens ansvar enligt 6 § LAV samt de som i framtiden kommer arbeta med att ta fram de kommunala Vattentjänstplanerna.

Kursens innehåll

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lag om allmänna vattentjänster, LAV, som träder i kraft den 1 januari 2023. Dels får 6 § ett helt nytt andra stycke, dels införs krav på att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan.

Genom ett tillägg i 6 § LAV lägger man till ett helt nytt andra stycke:

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Syftet är att vi ska gå igenom innebörden av denna nya reglering utifrån vad som uttalas i förarbetena (propositionen och utredningen). Det finns uttalanden i propositionen som tyder på att någon ändring i sak inte är avsedd, samtidigt som man för in en helt ny skrivning i lagen.

Vad innebär egentligen 6 § LAV efter denna ändring, och på vilket sätt spelar miljöbalken in när denna bestämmelse ska tolkas? Vi ger vår syn på dessa förändringar.

I lagen tydliggörs att alla kommuner från 1 januari 2023 ska påbörja arbetet med att ta fram en vattentjänstplan med tillhörande skyfallsplan. Denna ska vara antagen inom ett år. Något obligatoriskt krav på va-planering har egentligen inte funnits förut. Under utbildningen ska vi gå igenom vilka krav som ställs på kommunerna genom denna nya reglering.

Vi kommer även kort att kommentera några förslag i utredningen som ännu inte lett till författningsändringar.

Arrangörer

Kursen ges i samarbete mellan juristerna Anna Hassel, Jureva AB och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB.

Datum:          2022-11-10

Tid:               kl. 09:00-12:00 (inloggning från kl. 08:30)

Plats:             Utbildningen ges endast digitalt genom Zoom.

Pris:              Priset är 3900 kr per person exklusive moms. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom kommunen eller kommunala bolaget. Faktura skickas så snart anmälan är bekräftad.

Anmälan:     Anmälan sker genom ett e-post till utbildning@jureva.se, senast den 2022-11-03. Anmälan är genomförd när ni har fått ett bekräftelsemail. Ange namn, arbetsplats, telefonnummer samt faktureringsuppgifter i ditt e-post.

Antalet platser är begränsat till 65. Vid stort intresse kan kursen komma att ges igen.

Skulle utbildningen inte kunna genomföras på grund av sjukdom hos någon av föreläsarna kommer den att genomföras vid nytt tillfälle.

Vid frågor, kontakta Anna på anna.hassel[@]jureva.se eller Jonas på jonas[@]ekolagen.se.

Om kursledarna

Miljöjuristen Jonas Christensen disputerade 1998 på en avhandling om resurshushållning och kretslopp. Han var under 7 år jurist på ett kommunalt miljökontor och har en kortare tid arbetat på livsmedelsverket. Sedan 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik AB, med kontor i Uppsala och kunde och klienter i hela landet. Jonas sysslar med miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsrätt samt Va-juridik liksom förvaltningsrätt mm. Han har undervisat på många olika universitet sedan slutet av 1980-talet och är en mycket anlitad föredragshållare, han utbildar även kommunala handläggare och förtroendevalda. Ekolagen driver även rättsprocesser och tar fram rapporter. www.ekolagen.se

VA-juristen Anna Hassel driver företaget Jureva AB och har de senaste 18 åren varit juridisk rådgivare till kommuner i VA-lagstiftning. Som jurist specialiserad på VA-lagstiftning har hon varierande uppdrag såsom avtalstolkning och avtalsskrivande, VA-juridiska utredningar, ombud i mark- och miljödomstolen åt kommuner samt agerar bollplank i ärenden som kommunen vill driva själva. Hon har hållit många utbildningar i vattentjänstlagen som helhet, och delar av den i kundanpassade utbildningar, både ute hos kund och som föreläsare på Svenskt Vattens utbildningar i vattentjänstlag och taxa. Anna är även lärare på yrkeshögskolan Västerbergslagens utbildningsförbund.

Ladda ner detta program som pdf-fil

Välkommen med din anmälan

Anna Hassel och Jonas Christensen

Scroll to Top