Nämndutbildningar efter valet

Allt sedan riksdags- och kommunalvalet 2006 har jag fortbildat nytillträdda och erfarna nämndledamöter i landets miljö-(och byggnads)nämnder, eller vad den heter i din kommun. Jag hoppas få fortsätta med detta även efter valet 2022. Tidigare har jag alltid åkt ut och träffat respektive kommun, vilket naturligtvis är det trevligaste, men nu kan man ju lösa det via Teams eller Zoom för att slippa långa resor.

En vanlig fortbildningsdag, om 3+3 timmar, brukar lägga upp enligt följande:

-Juridikens grunder, vad är en lag, förordning och föreskrift? Hur kommer lagar till och vilka möjligheter har man på kommunal nivå att ha egna regler.

-Att sitta i en kommunal myndighetsnämnd, vad innebär det? Utgångspunkten för diskussionen är att Den offentliga makten utövas under lagarna, vilket betyder att i myndighetsutövningsärenden så spelar den enskilde nämndledamotens partitillhörighet ingen roll.

-Under eftermiddagen går vi kort igenom grunderna till Miljöbalken, Livsmedelslagen och kanske Plan- och bygglagen.

Efter detta är vi ganska trötta, men -hoppas jag- fulla av ny kunskap.

Hör gärna av dig, så kan vi se hur jag på bästa sätt kan stötta dig och din nämnd.

Scroll to Top