Detaljplanen över Blodsstensskogen i Uppsala är Upphävd

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu upphävt Uppsala kommuns beslut att anta detaljplan över Blodstensskogen. Fynd av den rödlistade Cinnoberbaggen och kommunens bristande MBK fällde avgörandet. Ekolagen Miljöjuridik har varit ombud för ett stort antal boende runt skogen.

Scroll to Top