Fortbildning: Dagvattenjuridik & Teknik med fokus tillsyn. 8-9 december

Varför inte gå en Fortbildning i Dagvattenjuridik och Dagvattenteknik med fokus tillsyn, två dagar via Webben i arrangemang av VA guiden?

Tillsammans med Jonas Andersson, WRS Uppsala AB (www.wrs.se), ger vi en kurs den 8-9 december. Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning när det gäller dagvatten. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten. Vi går igenom dagvattenjuridiken och den teknik och andra lösningar som finns för dagvattenhanteringen.

Info och anmälan på länken: https://vaguiden.se/2020/10/8-9-december-dagvatten-med-tillsynsinriktning-i-web/

Scroll to Top