– Kulturmiljösanktionsavgifter

Under hösten kommer Ekolagen Miljöjuridik att bistå Riksantikvarieämbetet med att ta fram ett lagförslag gällande införande av kulturmiljösanktionsavgifter. Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Ekolagen tog fram under 2014.

Scroll to Top