– Utbildning i dagvattenjuridik

Jonas Christensen har tillsammans med Eidar Lindgren från KTH bistått Dagvattenguiden med två utbildningsdagar om dagvattenjuridik. Den första utbildningen hölls i Halmstad och den andra i Varberg. Beställare var Region Halland och åhörarna kom bland annat från kommunala VA-bolag, plan- och byggkontor samt miljökontor. Även länsstyrelsen i Halland var med.

Scroll to Top