Planbestämmelser för Miljökvalitetsnormer

-Jonas Christensen besöker länsstyrelsen i Örebro län för att med länets planhandläggare mfl. diskutera hur man kan arbeta med detaljplaner och planbestämmelser för att klara miljökvalitetsnormer och ökade dagvattenflöden. Örebro den 19 november 2015.

Scroll to Top