Nyheter

Planbestämmelser för Miljökvalitetsnormer

-Jonas Christensen besöker länsstyrelsen i Örebro län för att med länets planhandläggare mfl. diskutera hur man kan arbeta med detaljplaner och planbestämmelser för att klara miljökvalitetsnormer och ökade dagvattenflöden. Örebro den 19 november 2015.