Keynote speaker på Grundvattendagarna

  • Jonas Christensen har fått förtroendet att vara en av flera keynote speaker på Grundvattendagarna som arrangeras av SGU.  Jonas ska tala under temat , – “Markens lämplighet utifrån grundvattenförutsättningarna -Grundvatten som resurs och grundvatten som hot.” Grundvattendagarna hålls i Göteborg den 13-14 oktober.
Scroll to Top