Talare på Mexdagarna i Norrköping

  • Kommunaltekniska föreningen håller i år MEX-dagarna i Norrköping. Jonas Christensen ska tala under temat “Dagvattenhantering – att reglera i
    detaljplan, vem ansvarar”
Scroll to Top