Planbestämmelser för dagvattenhantering. Läs Jonas Christensens debattinlägg i Stadsbyggnad, nr 1 2016

Behöver ni fortbildning i dagvattenjuridik, med koppling till PBL, LAV eller miljöbalken? Diskutera hur planbestämmelser kan skrivas?  Jag kommer till er

Scroll to Top