Utbilda Livsmedelsinspektörer i hur man formulerar beslut

Just hemkommen från Luleå där jag fortbildat livsmedelsinspektörerna om vad som händer på en domstolsförhandling och hur man skriver föreläggande. Kanske är det något för inspektörerna i din kommun eller ditt län, oavsett om det gäller Livsmedel eller Miljöbalk. Hör av dig, jag kommer till er.

Scroll to Top