Ekolagen bistod Västerviks kommun i strandskyddsmål

Västerviks kommun avslog en begäran om strandskyddsdispens. Målet överklagades och efter förhandling i MÖD fastställdes kommunens beslut. Mål M 11901-18.

Scroll to Top