Miljöbalk Nya publikationer

Kretsloppsjuridik. Varför tillämpar ingen miljöbalkens regler?

Jonas Christensen skrev en debattartikel i Aktuell Hållbarhet med konstaterandet att Sverige har bra grundbestämmelser när det gäller resurshushållning (2 kap. 5 § MB) men ställde också frågan varför de mycket sällan tillämpas. Läs artikeln. https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/en-cirkular-ekonomi-sverige-har-goda-forutsattningar-i-juridiken/