Rätt och Kretslopp. Kretsloppsjuridik i bokform.

Idag heter det Cirkulär ekonomi, igår talade vi om ett Kretsloppssamhälle. 1998 disputerade jag på en doktorsavhandling om resurshushållning och kretslopp. Frågan jag ställde mig var hur ett rättssystem med kretsloppsinriktning kan utformas. Trots att boken nu är 20 år gammal så menar jag att många diskussioner fortfarande gäller. Stora delar av projektet finansierades av Naturvårdsverket. Med vänligt medgivande av Iustus Förlag har jag nu skannat in avhandlingen för nedladdning.

Scroll to Top