Livsmedelsjuridik på Stockholms universitet

Jonas Christensen har fått förtroendet att medverka som lärare på en kurs i livsmedelsjuridik vid Stockholms universitet. Kursen ges inom ramen för utbildningen Kretslopp och miljöskyddsteknik på Institutionen för Naturgeografi. Momentet med livsmedelsjuridik ges under november-dedember 2015.