Nya publikationer

Rätt och Kretslopp. Kretsloppsjuridik i bokform.

Idag heter det Cirkulär ekonomi, igår talade vi om ett Kretsloppssamhälle. 1998 disputerade jag på en doktorsavhandling om resurshushållning och kretslopp. Frågan jag ställde mig var hur ett rättssystem med kretsloppsinriktning kan utformas. Trots att boken nu är 20 år gammal så menar jag att många diskussioner fortfarande gäller. Stora delar av projektet finansierades av …

Rätt och Kretslopp. Kretsloppsjuridik i bokform. Read More »

Utbilda er i VA-juridik?

Nu när rapporten Juridiken kring vatten och avlopp äntligen har släppts, kan det vara läge för en kommunövergripande kurs i VA-juridik, där såväl förtroendevalda som handläggare kan delta från alla inblanda nämnder i kommunen. Rapporten är En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvatten samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Här behandlas såväl miljöbalken, …

Utbilda er i VA-juridik? Read More »

Juridiken kring vatten och avlopp – En rapport från HaV

Nu finns den nya rapporten “Juridiken kring vatten och avlopp” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I rapporten går vi igenom VA-juridiken utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster samt vissa lagar som rör markåtkomst. När det gäller dricksvatten tillkommer livsmedelslagstiftning. Reglerna kring dagvatten, annat spillvatten som dricksvatten behandlas. Jonas Christensen har varit huvudförfattare. …

Juridiken kring vatten och avlopp – En rapport från HaV Read More »

Scroll to Top